O NAMA

VIPOX brokersko društvo u osiguranju d.o.o. pruža profesionalnu uslugu brokerskog posredovanja u osiguranju i reosiguranju na tržištu Bosne i Hercegovine. Garancija prednje navedenog su kvalifikovani preduvjeti i višegodišnje iskustvo menadžmenta i spoljnih suradnika stečeno u praksi u oblasti osiguranja.

O KOMPANIJI VIPOX TIM AON

DODATNI BENEFITI SARADNJE SA BROKEROM

U cilju što kvalitetnijeg i ažurnijeg pružanja naših usluga članovi VIPOX tima Vam stoje na raspolaganju.

APLIKATIVNI SOFTVER/BAZA PODATAKA

ONLINE PREGLED POLICA I ŠTETA/CLOUD RJEŠENJE

PROCJENA RIZIKA/RISK SURVEY

PRISTUP INO TRŽIŠTU OSIGURANJA

KONTAKT

VIPOX brokersko društvo u osiguranju d.o.o.

Adresa:
Ul.Ramiza Salčina br.2
71 000 Sarajevo, BiH
Telefon:+387 33 717 155
Fax:+387 33 551 103
Email: [email protected]

O NAMA


Vipox d.o.o brokersko društvo u osiguranju ,globalni je zastupnik za osiguranje i reosiguranje lociran u Sarajevu ali prezentiran u cijeloj BIH .Naša snaga su naši ljudi ,ćija znanja u specijaliziranim područjima rizika i iskustva na internacionalnim tržištima osiguranja predstavljaju neuporedivu prednost u odnosu na druge zastupnike.Od samog osnivanja , a već punih 12 godina Vipox je exklusivni korespodent AON-a za BiH i time dio njegove globalne mreže . www.aon.com

REOSIGURANJE


„VIPOX je dovoljno velik da savjetuje o svim mogućnostima reosiguranja ali i dovoljno malen da brine o svakom klijentu .“
Pošaljite upit vezano za reosigurnaje:
Kontakt : Denis Fetahović, Direktor [email protected]

Kontakt obrazac za prijavu štete


ŠTETE


Naše mjesto je u centru dešavanja akcije omogućava nam razumjevanje klijenta od početka do kraja.To nam omogućava da pružimo usredotočenu uslugu nakande šteta kao insajdere koji stručno vrše obradu zahtjeva. Link -> www.vipoxrc.ba

IZRADA AUDITA U OSIGURANJU


  • analiza važećih polica osiguranja
  • prijedlog i preporuke radi kvalitetnijeg osiguravateljovog pokrića

REALIZACIJA OSIGURANJA


  • predočavanje potrebnih parametara osiguravateljima radi izrade kalkulacije osiguranaja
  • izbor najbolje ponude u odnosu na osiguravateljovo pokriće
  • izdavanje police osiguranja

RJEŠAVANJE ŠTETNOG DOGAĐAJA


  • prijava štetnog događaja kod osiguravatelja
  • učestvovanje u procedurama procjene šteta
  • obezbjeđenje optimalne i ekspeditivne likvidacije štetnog događaja

BRIGA O OSIGURAVATELJOVOJ AGENDI


  • za svo vrijeme trajanja osiguranja

PRUŽANJE NEOVISNOG I OBJEKTIVNOG SAVJETOVANJA


po pitanju osiguranja ,tržištaosiguranja i rukovođenja rizicima ,informacija o svim vrstama osiguranja i novim proizvodima osiguranja ,a temeljem praćenja razvoja i analize tržišta osiguranja .

Kontakt obrazac za prijavu štete


Svi Vipox klijenti imaju mogućnost brze i jednostavne prijave štete putem online obrazca dostupnih za pojedine vrste osiguranja.